Jaarrekening & Rapportages

Als ondernemer wilt u jaarlijks een overzicht hebben van de resultaten van uw bedrijf. In sommige gevallen is het opstellen van een jaarrekening zelfs verplicht. Hoewel er boekhoudprogramma’s zijn die claimen dat u de jaarrekening er zo uit kunt halen, valt dat vaak toch tegen. Er komt meer bij kijken dan even de inkomsten en uitgaven onder elkaar zetten. InterFinance, het ervaren administratiekantoor in de regio Weesp, kan uw administratie voor u uit handen nemen en ook het opstellen van de jaarrekening verzorgen. Zo heeft u altijd een goed overzicht van het bedrijfsresultaat dat u kunt gebruiken voor de Belastingdienst of voor het aanvragen van bedrijfsfinanciering.

Tussentijdse rapportages

Voor veel ondernemers is het belangrijk dat er naast de jaarrekening ook tussentijdse rapportages beschikbaar zijn. Hierin wordt de financiële stand van zaken weergegeven. Aan de hand van deze rapportages kan het beleid eventueel worden bijgestuurd of de winstverwachting naar boven of naar beneden worden bijgesteld. Uw boekhouder in Amsterdam kan deze rapportages voor u verzorgen. Dit kan per kwartaal maar indien gewenst ook maandelijks. Voorwaarde is uiteraard dat u de hiervoor benodigde gegevens tijdig aanlevert. Deze rapportages worden aangeleverd conform de met u hierover gemaakte afspraken.

Altijd een goed overzicht van de jaarcijfers

Als ondernemer wilt u op elk moment duidelijkheid over uw bedrijfsresultaat. Dat kan als u de jaarrekening en tussentijdse rapportages laat opstellen door de ervaren financieel specialisten van InterFinance. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens ontvangt u duidelijke overzichten van de resultaten over een heel jaar of over een kwartaal of maand. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het doen van aangiftes voor de omzetbelasting, inkomstenbelasting en als u personeel in dienst heeft voor de loonbelasting.

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor een duidelijke jaarrekening

Wilt u een jaarrekening van uw onderneming die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat? Informeer dan nu naar de scherpe tarieven. InterFinance biedt u graag een offerte op maat voor het opstellen van uw jaarrekening en indien gewenst voor het maken van tussentijdse financiële rapportages.

Alle diensten

Wij ontzorgen grote en kleine mkb bedrijven met hun financiële administratie, fiscaal advies en gedegen jaarrekeningen.

Kennismaken? Plan een gratis gesprek.

Dit kan digitaal, telefonisch of op kantoor.